Teli përmbushjeje, Teli përdredhës, Teli me bobina